Pro média

Mgr. Radana Koudelová

Mgr.

RadanaKoudelová

tisková mluvčí

+420 730 545 330
media@vut.czBc. Tereza Kadrnožková

Bc.

TerezaKadrnožková

specialistka komunikace

+420 607211145
media@vut.cz

Zpravodajský portál

Časopis Události

časopis události je čtvrtletníkem vysokého učení technického v brně, jehož hlavním posláním je informovat o dění na univerzitě. časopis vydává nakladatelství vutium.

Aktuální číslo Archiv časopisu
 Ceník inzerce